تست تعیین میزان افسردگی دکتر بک

تست تعیین میزان افسردگی دکتر بک از معتبرترین تستهای افسردگی در دنیا میباشد که مورد استفاده های مختلف بالینی و دانشگاه را دارا میباشد.

شما با انجام این آزمون میزان افسرگی خود را میتوانید به راحتی محاسبه کنید. به یاد داشته باشید تنها یک بار ارزیابی برای تصمیم گیری کافی نیست. توصیه میکنیم حداقل 3 بار در طول هفته این تست را انجام دهید و سپس میانگین امتیازات را ملاک تصمیم گیری خود بدانید.

 

لطفا در تکمیل فرم زیر دقت نمائید. بلافاصله بعد از تکمیل این فرم و کلیک بر روی گزینه ارسال در پایین صفحه، نرم افزار سایت نتیجه را محاسبه و به شما اعلام میدارد.

شاد باشید

مجله علوم ورزشی

تست افسردگی بک
*

سوال شماره 1


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 2


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 3


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 1


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 5


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 6


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 7


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 8


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 9


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 10


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 11


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 12


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 13


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 14


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 15


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 16


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 17


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 18


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 19


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 20


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد
*

سوال شماره 21


يکی از پاسخ‌های زير را انتخاب کنيد

ISSN: ‪2322-5335
صفحه اول وب سایت