جدول چینی تعیین جنسیت

برای استفاده از جدول چینی محاسبه گر تعیین جنسیت فرم زیر تا تکمیل نمائید. پس از کلیک بر بروی گزینه ثبت جنسیت نوزاد شما پیش بینی خواهد شد.

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید. و در پایان نیز بر روی گزینه Submit در زیر همین صفحه کلیک نمائید و سپس صبر نمائید تا پاسخ شما نشان داده شود.

مشخصات

سن مادر به سال (لطفا سن را از طریق منوی زیر انتخاب نمائید)


Choose one of the following answers

زمان لقاح (لطفا زمان دقیق لقاح را از طریق منوی زیر انتخاب نمائید)


Choose one of the following answers

ISSN: ‪2322-5335
صفحه اول وب سایت